Obiectivele asociatiei

Obiectivul  principal   

Initierea si desfasurarea  de activitati pentru implementarea masurilor de dezvoltare durabila a localitatilor, in mediul urban si rural, prin forme noi de parteneriat si prin activitati corelate regional, in vederea crearii unor comunitati sustenabile sub aspect energetic, ecologic, economic, social și cultural, incurajand masurile si actiunile de dezvoltare a proiectelor si surselor energetice alternative si sustenabile, regenerabile si ecologice, contribuind la protectia mediului si reciclarea materialelor;

Alte obiective

1. Dezvoltarea de proiecte de energii regenerabile si sustenabile din punct de vedere al utilizarii de resurse necesare implementarii lor;
2. Cercetarea, dezvoltarea si implementarea proiectelor bazate pe panouri fotovoltaice, turbine eoliene, turbine hidro, centrale de cogenerare cu combustibili fosili clasici si regenerabili, motoare magnetice, hidraulice, cu aprindere interna si altele, LED-uri, panouri radiante, pompe de caldura si altele
3. Conservarea mediului înconjurător şi a resurselor, informarea şi educarea comunităţilor locale in domeniul energiilor alternative si protecţiei mediului;
4. Ecologizarea şi amenajarea ecologica a unor zone publice si spatii industriale, pentru reducerea impactului activitatilor economice asupra mediului, reconstrucţia ecologică, retehnologizarea şi promovarea dezvoltării durabile;
5. Promovarea masurilor de cresterea eficientei energetice, a colectarii deseurilor, a reciclării, a reducerii consumului de resurse şi a diminuării folosirii substanţelor dăunătoare mediului;
6. Promovarea dezvoltarii agriculturii ecologice, a transportului ecologic şi a ecoturismului;
7. Infiintarea de centre de informare, consultanta si elaborarea proiectelor pentru accesarea fondurilor europene si pentru impulsionarea iniţiativelor de dezvoltare sustenabila prin energii alternative, promovand cresterea economica si reducerea somajului;
8. Infiintarea de laboratoare pentru cercetare si dezvoltare de proiecte energetice, promovarea cercetatorilor si pasionatilor de domeniul energetic si al inventicii, sustinerea acestora incepand cu faza de concept si pana la punerea in aplicare a proiectelor energetice sustenabile respective;
9. Consilierea si sprijinirea reprezentantilor locali ai comunitatilor locale, dar si a persoanelor fizice in privinta implementarii sistemelor energetice alternative pentru obtinerea sustenabilitatii
10. Dezvoltarea si diversificarea serviciilor comunitare prin infiintarea de centre de asistenta si ajutor al persoanelor defavorizate, indiferent de rasa, etnie, religie, sex, orientare politica
11. Dezvoltarea unei baze materiale in vederea organizarii de programe si servicii cu caracter social si comunitar: centre de educare, centre de asistenta si ajutor, cluburi pentru copii, centre de cultivare si procesare a plantelor utilizabile in proiecte energetice regenerabile
12. Asistenta pentru dezvoltarea unor întreprinderi sociale, mobilizarea grupurilor vulnerabile si categoriilor defavorizate, din cadrul comunităţilor urbane si rurale , inclusiv consiliere sociala si cursuri de formare profesionala a acestora;
13. Educarea si formarea profesionala a membrilor comunitatilor rurale in scopul dobandirii de competente si aptitudini practice pentru dezvoltarea activitatilor energetice alternative, in mediul rural si urban;
14. Sustinerea unor activitati pentru cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic, de valorificare si dezvoltare a potentialului surselor de energie regenerabila, in scopul alinierii localităților romanesti la standardele de calitate si performanta din UE;
15. Crearea unui Centru de resurse si a unei Retele de Cluburi pentru promovarea adaptabilităţii şi dezvoltării durabile a comunitatilor si organizarea unor activităţi aplicative şi de consultanţă, clasice şi online continuu, pentru membrii cluburilor pe teme opţionale din sfera de interes comunitar;
16. Organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare, cursuri profesionale aplicative de specializare si de reconversie profesionala in diverse domenii, cum ar fi cursuri de tehnologia informaţiei, de economie socială, de gestionarea întreprinderii şi antreprenoriat, de transfer tehnologic, inclusiv in mediul rural, etc;
17. Infiintarea de cluburi si centre de creatie pentru copii, tineri, adulti si realizarea unor parteneriate cu institutii de invatamant din tara si strainatate, pentru cresterea motivatiei educationale si a schimburilor de bune practici in invatamant si comunitate, la nivel national si european;
18. Promovarea schimburilor de experienţă transnaţionale si stabilirea de retele tematice si parteneriate intre comunitati, asigurand cooperarea prin dialog intercultural, a turismului cultural si de informare, pentru sustinerea adaptabilitatii si a integrarii comunitatilor romanesti la nivel european si asumarea cetateniei europene active;
19. Organizarea de conferinte, simpozioane, ateliere de lucru, congrese naționale și internaționale pe teme de sustenabilitate, energii alternative si dezvoltare durabila, organizarea de targuri si expozitii in mediul urban si rural pentru sprijinirea cresterii schimburilor informationale si economice, interne si internationale
20. Dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile centrale si locale, institutii publice, unitati de cult si alte organizatii nonguvernamentale, din tara si strainatate
21. Atragerea de fonduri, sponsorizari, parteneriate, organizarea de evenimente, concerte, festivaluri, baluri de caritate, in scopul sustinerii financiare a Asociatiei, pentru indeplinirea obiectivelor propuse.

2 păreri la “Obiectivele asociatiei

 1. Trifu Andrei

  necesitatea dezvoltarii unor astfel de proiecte este imperativa. energia este libera. asteptam sa vedem cum ne putem implica sperand si fara cunostinte in constructii.

  Răspunde
  1. Flavian Dumitrescu

   Multumim pentru gandurile bune. Puteti participa alaturi de noi pe forum sau grupurile de discutii. Vom anunta si evenimentele sau intalnirile periodice.

   Răspunde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *